26.05.2016 Juhatus

1. Logo ja särgid

Lauri Sutt tõi valida 6 varianti. Valiti välja logo, telliti näidis särk.

 

2. Metskits

Iga grupp kütib 10 sokku, 10 kitse, 10 talle. Sokujahi lõpetame septembri lõpuks! Kitse ja kitse- talle jahi novembri lõpuks! Eelköige küttida mitteperspektiivseid loomi!

 

3. Kokkutulek

1-3 juuli Muhus.

 

4.Avaldused

Rivo Kaubi LJ kandidaadiks.

 

27.08.2015 Juhatus

1. Hirv iga grupil 3 pulli, 4 lehma, 4 vasikat.

Iga grupp tohib lasta ühe suure trofee ning ülejäänud 2 peavad olema kas piik või (mitteperspektiivne) väärakas. Võimalik saada hirvi juurde kui kõik grupi hirved lastud.

2. Põder igal grupil lasta 1,5 pulli, 2 lehma, 2 vasikat.

Tohib lasta 2 suurt pulli (min 5+5) üks linna otsas ja teine maa otsas. Ülejäänud pullid piigid või väärakad.

3. Kits 7+7+7

Võiamlikult kiiresti ära küttida.

4. Siga

Senine jahikorraldus jätkub septembri lõpuni. 1 oktoobrist tohib lasta ka emist (loomulikult endast lugupidav jahimees ei lase pukist põrsaste eest emist ega ka ajus väljatuleva rivi eest emist.

5. Avaldused

Linna gruppi 2 uut liikmekandidaati Rene Sepp ja Valdo Armuand

6. Jahikorraldus

3. oktoober kell 10:00 koguneme Metsajohani talus maaomanike jahiks

7.november korraldab Kaarma grupp Laugi ühisjahi

5.detsember korraldab Linna grupp Laugi ühisjahi

2 jaanuar korraldab Saia grupp Laugi ühisjahi

6 veebruar korraldab Mereranna grupp Laugi ühisjahi

7. Laugi jahiseltsi sümboolika kinnitatud, ehk jõuab lähikuudel ka lipu tegemiseni ja särkide tellimiseni.

 

02.03 Juhatus

1. Ennem mai lõppu tulevad grupi koosolekud kus:

*valitakse uus juhatus, protokollitakse

*igal grupil pakkude välja idee ulukite (hirv, kits, siga, põder) jahi korralduseks. Eesmärk oleks ühtsed reeglid Laugi Jahiseltsile ning jätkusuutlik jahindus. Näitena: kuidas jagada hirve lubasi, milliseid küttida; millal lõpetada suure sea jaht; kuidas korraldada kitse, põdra jahti)

2. Kandsime jahirajatised kaardile. Arutasime jahirajatiste üle. Järeldusena- lagunenud jahirajatised on vaja korda teha või ära koristada. Ajujahi perioodil Laugi Jahiseltsis seapuki taguseid ei hoita jahist vabana, vastasel juhul ei saaks ajujahti teha. Jahirajatise rajamiseks on vaja maaomaniku luba ning juhatuse otsust. 

3. Kas grupp on huvitatud tegemast näitaks peale Üldkogu hooaja lõpupidu?

4. Kellel jahitunnistus aegub saab Laugi JSi raha eest selle Saaremaal uue vastu vahetada.

 

16.07.2014 Juhatus

1. Kokkutulek

Võistlused:

Juhtkonna mitmevõistlus- Andrus vastutab

Köievedu- Heimo vastutab

Lauluvõistlus- ????

Kalapüügivõistlus- Herki vastutab

Mitmevõistlus- Lauri, Risto, Martin

Sasku- Hillar, Heimo

Sporting- Risto vastutab

Kombineeritud pimevõrgpall- Roland vastutab

Laagri kujundus- Tamme Alar vastutab

Kokandusvõistlus- ????

Viktoriin- vaatame kohapeal

Sangpomm- Veljo vastutab

 

Laagri jaoks vajalikude asjade eest vastutab Kaarma grupp

Söögi poole ning grillimiseks küttepuude eest vastutab Linna ots

Laagri kujunduse eest vastutab Meedla grupp

 

2. Avaldused

Raivo Jõeveer soovis rajada Kastile jahipukki- ühehäälselt nõus.

Leonid Luptov soovis astuda Linna gruppi liikmekandidaadiks- ühehäälselt vastu võetud.

Marek Tiitsaar ja Nete Tiitsaar soovisid astuda Kaarma grupi liikmekandidaatideks- ühehäälselt vastu võetud

 

 

17.04.2014 Juhatus

1. Arutati eelarve üle. Suuri muudatusi raha asjades ei ole plaanis. Enim pakkus jutuainet mõte kaotada eelarvest söödapõldude rida, kuna seadus nende rajamist ei nõua. Tuli ettepanek söödapõllu ja lisasööda read koondada nimetuse alla ulukihoole.

 2. Lepiti kokku, et iga jahimees peab küttima aastas vähemalt 1 röövuluki ja 3 röövlindu.
Kohustuse mitte täitmise korral  laskmata röövuluki eest trahv 2 eurot ja linnu eest 1 euro.

3. Üldkoosolek 16.05 kell 19.00 Metsa Johani talus

4. Plaanis teha trofeede näitu Metsa Johani talus (Laugi Jahiseltsi liikmete omad). Valitakse välja külaliste lemmik trofeed. Parimatele rahaline auhind. Trofeed paluks tuua Andrusele vahemikus 12.05-18.05. Parim viis nende ära andmiseks on need üldkoosolekule kaasa võtta.

5. Kuna ulukivaatlus tabelit on täitnud ainult veerand jahiseltsi liikmetest siis selline lähenemine ei toimi. Edaspidi jagatakse koos suuruluki loaga välja ka ulukivaatlus kaart, mida peab iga jahimees, kellele suuruluki luba kirjutatud täitma.

30.12.2013 JUHATUS

1. Põdrajahi kokkuvõtteks saime kõik loomad kätte. Viimane põdravasikas tuli RMK maadelt tänu ohjamispiirkonnale.

2. Hirve on praguseks kütitud 63 tükki. Kuna miinimum on juba mitu korda ületatud, siis otsustasime hirve enam ajujahis mitte küttida. Hiilimisjahil on võimalik küttida igal grupil 1 pull ja 1 vasikas. Vasika puhul on võimalus ka lubasi juurde saada. Pulli puhul ei ole. Pullidest kütime kas 13 ja rohkema haruga või väärakaid. Hirve lehmasi enam ei küti.

3. Sea jaht käib edasi, proovime edasi küttida põrsaid. Suurt siga proovime mitte küttida.

 

 

29.08.2013 JUHATUS

1. Põdra limiit Laugile 20 tükki. Jagune:b 30% pulle, 35% lehmi, 35% vasikaid. Täpsem info pulli laskmise kohta grupivanematelt.

2. Hirvi minimaalselt 25 tükki. Jaguneb: 10% täiskasvand ehk medali pulle, 20% noori pulle, 40% lehmi, 30 % vasikaid. Täpsem info pulli laskmise kohta taaskord grupivanemate käest.

3. 1. oktoober on Mändjalas tavapärane Viru Valge jaht. Tasu 43 euri ajajatele. Kes soovib tulla siis teatada 15. septembriks grupivanematele

4. Laske peab hakkama registreerima kas grupivanema kätte või kirjutama vaatlustabelisse. Sellega loodame hoiduda erinevatest probleemidest. 

5. Liikmekandidaadiks Kaarma gruppi võeti Lauri Sutt. Soovitajateks Roland Mägi ja Tiit Truu

Veel räägiti kahjustuskohtadest, RMK maadest, promojahi mõttest. 

Mändjalga jahile minekud registreerima nagu eelneval hooajal

Loomulikult peab täitma ulukite vaatlustabelit, ka need kes seni ei ole seda teinud.

 

27.06.2013 JUHATUSES

Kitse, sea limiidid olemas.

Load saab grupivanemate käest.

 

6.märtsi 2013 a juhatuse koosolekul:

- Jahihooaja lõpupidu toimub 23.märtsil Aste klubis. Registreerimine ja osalustasu peab olema makstud 18-ndaks märtsiks. Otsustati peo lõpuks - 24.märtsi hommikuks kell 03.00, tellida piduliste transpordiks buss.

-Jahikorraldusest. Otsutati, et kuni 1.juunini laseme söötadelt ainult eelmise aasta põrsaid. Kesikkulte hoiame. Küttida võib ka vanu trofeeloomi.

- Üldkoosoleku alguse täpsustame aprilli alguses.

15.jaanuari juhatuse koosolek:

1. Juhatuse töö korraldusest. Andrus seletas veelkord üle aruandlusega seotud teemad.

2. 26.jaanuari ühisjahi organiseerimisest. Lasta võib lisaks sigadele ka 2 hirvepulli. Koguneme 11.00 Uduvere killustikuplatsis. Iga grupp peab välja saatma ka oma luurebrigaadid. Luurele minnes vaja juba kaasa võtta sisselülitatud raadiosaatjad.

3. Hooajalõpupidu. Koht endiselt Aste klubi. Kulude katmine: sissepääsuraha seltsi liikmele 5€ (üksi või elukaaslasega), külalistele 12€ (samuti üksi või kaksi), üritame taodelda ka tegevustoetust vallalt ja see mis puudu jääb , maksab Laugi selts.

Ootame muusika tegija kohta ettepanekuid.

Peo toimumise aeg: 23. märts , Astes.

Iga grupp peab hooaja lõpupeole organiseerima 5 trofeed: põdra-, hirve-, sokusarved, seakihvad ja ühe väikeuluki kolu.

Õhtul valitakse parim trofee.

4. Saia grupp soovitas liikmekandidaadiks vastu võtta Meelis Heina. Juhatus toetas ettepanekut.

5. Muud küsimused. Jahile soovivad tulla ühe soome metsafirma (Tornator Eesti OÜ) omanikud (6 meest), see firma omab saaremaal kõige rohkem maid ja nad ostavad neid pidevalt juurde. Meie tingimus oli, et oleme valmis nad jahile võtma, juhul, kui nad võtavad meie maadelt maha kõik keelualad. Nende soov oleks teha 29 jaanuaril ajujahti - maksavad kuni 10-ne mehe päevatasu kinni (40€). Lisaks soovivad 28 jaanuril minna pukki sigu passima, vaja oleks leida 5 pukki , kus all sead käivad. Juhatus otsustas, et teeme neile selle jahi ära ja leiame need kohad, kus sead söödal käivad. Lepiti kokku, et edaspidise koostöö sillutamiseks Laugi jahiselts neilt ühekordse kokkuleppe kohaselt mingit tasu ei võta. Makstakse vaid meestele (aju päeva eest 40€ ja puki omanikule 35€), kui tahetakse osta sealiha, siis hinnaga 4€/kg.

 

03.septembri juhatuse koosolek:

1.Jahikorraldusest:

Mändjalga jahile minnes tuleb jahilkäik registreeruda, helistada Neeme Sepale, tel. 50 68 960.

Ühisjahid: 20. oktoobril on esimene ühisjaht, koguneme Uduverel, killustiku platsil kell 9.30. Järgmised ühisjahid on 17.nov ja 15.dets.

Hundijaht käib kuni septembri lõpuni ka Laugi territooriumil. Loa saamiseks pöörduda oma grupivanema poole.

2. Eelarvest:

Seltsi laskurid on oma laskespordile eraldatud summad ületanud 50€ võrra. Juhatus otsustas neile puuduoleva summa eraldada.

Otsustati hüvitada Kaarma grupile kokkutulekule sõiduks, laagrivahendite transpordiks kaarma vallalt kasutada võetud maastikuauto ja haagise kulud.

Otsustati osta 2 komplekti (ühes kpl-s kaks koerasaatjat) koerte GPS-seadmeid. Esialgu maksab Laugi Selts, aasta jooksul hüvitavad seltsile "maaots" ühe seadme ja "linnaots" teise seadme maksumuse.

3. 1.oktoobril on Viru Valge jaht. Meilt oodatakse 15 ajajat. Terve päeva ajamistöö eest on tasu 43€, lõunasöögi pakk. Registreerida 21.septembriks grupivanematele.

 

 

 

20.juuni juhatuse koosolek:

1. Suurulukite küttimislimiidid:

Põder (kokku max 17) - iga grupp saab 1,5 pulli (linna- ja maaots saavad kombki 3 luba, neist kaks väärakad või piigid ja üks suur,üle meetrise sarvevahega); lehmi 1; vasikaid 1,5 tk. Üks lehma luba jääb seltsile.

Hirved (kokku min 26tk) - iga grupp peab laskma 2 pulli (reeglid sellised nagu eelmisel aastal - mitteperspektiivsete sarvedega ja 13 haru ning enamaga); 2 vasikat ja 2,5 lehma.

Sead - (min 145 tk)

Metskitsed - limiidi vaba, aga sokkusid ei või olla üle 35%. Esialgne kokkulepe on, et iga grupp laseb 4 mitteperspektiivsete sarvedega sokku ja 3 medalikahtlusega sokku; 7 kitse ja 7 talle.

2. SJS Kokkutulek toimub 29.06-01.07 Oitmäel

Hillar - komplekteerib laskjate võistkonna.

Roland - võtab GPS-i ja komplekteerib mitmevõistluse meeskonna.

Sergei - läheb laseb täna õhtul sea kokkutulekuks, kondistavad Alar ja Andrus, Margus marineerib.

Vello - laagrikujundus jälle tema peal.

Erkki teeb uue grillahju, vana on otsa saanud.

3. Avaldus

Meelik Arnold on avaldanud, et soovib Laugi Jahiseltsi liikmeks saada. Soovitajad on Margus Mägi ja Margus Männik. Peale arutelu hääletasid kõik juhatuse liikmed tema liikmekandidaadiks saamise poolt.

4. Muud küsimused

Külaline juhatuse koosolekul, Kalmer Vessik, tõstatas ülesse koertele GPS-i ostmise küsimuse. Arvati , et võiks ikkagi Laugil 2 komplekti olla, üks linna- ja teine maaotsas. Kui grupid toetavad seda mõtet, siis võiks need kasvõi kohe Laugi raha eest ära osta , aga grupid peavad siis järgmise hooaja jooksul need GPS-id lastud loomade rahaga hüvitama.

Andrus pakkus, et laseb Nelki Disaini kunstnikul paar logo varianti valmis teha, ehk jõuame juba kokkutulekul neid hinnata.

 

24.mail oli juhatuse koosolek:

1. Valmistati ette üldkoosoleku materjale.

2. Otsustai alates 2012 a välja andma ka kopratabamise preemiat (rahastatakse meie röövulukivõistluse auhinnafondist).

3. Liikmekandidaadiks sai Jüri Viirsalu Nasvalt (Linna grupp). Liikmekandidaadi staatust pikendati: Martin Laes, Raavo Leiden, Arvi Vahkal.

4. Võeti vastu järgmised organisatoorsed otsused:

- alates 2012 a hakkavad suurulukite laskelube välja andma grupivanemad, ühtlasi peavad arvestussurnaali ja saadavad kuu lõpus juhatuse esimehele kütitud loomade aruande.

- Teaduslike uuringute materjale hakkavad nüüdsest keskkonna ametisse viima laskjad ise. St. see kes lasi uluki, peab organiseerima kõik vajaliku (sarved, lõualuud, proovid) ise keskkonnaametisse Laugi jahiseltsi riiulile. Riiulil on registreerimisleht, sinna kirjutab laskja millal ta midagi sinna pani ja millal ta selle ära tõi. Reeglite vastu eksijale järgmisel aastal suurulukilube ei väljastata.

 

02.märtsil toimus juhatuse koosolek. Otsustati:

- Nii kui tuleb esimene värske lumi, vaja teha ruutloendus Reo metsas. Olge valmis.

- Metssigade küttimisest. Märtsist kuni mai lõpuni kütime ainult aastaseid sigu (eelmise aasta põrsaid).

- Avaldused. Liikmekandidaadiks võeti Kaarma gruppi Einhard Ool. Sisseastumismaks 38€ maksta grupivanema kätte. Positiivselt suhtuti ka Nasva mehe liikmeksastumise avaldusse aga kuna soovitajad olid eri gruppidest, siis tuleb esmalt lahendada gruppi kuuluvuse küsimus. Teemat käsitleme uuesti kevadisel üldkoosolekul.

- Otsustati täiendada seltsi kodukorda. Liikmeks soovija peab saama kahe seltsi liikmelt soovituse, kusjuures üks neist on juhatuse liige.